Inspirationsträningar

Individuell försvarsteknikIndividuell passningsteknikIndividuell skotteknik

Kanter / ytter 6

M 6 

9 meter


3 - 2 - 1 Försvar

Samarbete mellan 9- och 6 meterspelare

Handboll med fart

1 mot 1

2 mot 2

3 mot 3

4 mot 4